Run033 gaat verder op één platform

De afgelopen jaren zijn er twee hardloopcircuits naast elkaar actief geweest onder de naam RUN033. Eén vanuit de Stichting Sportpromotie Amersfoort (run033.com) en een vanuit de Stichting RUN033 (run033.nl). Beide initiatieven hebben een belangrijk gemeenschappelijk doel; het verbinden van hardloopevenementen in de regio met kengetal 033.

Enige tijd geleden hebben betrokken organisaties en gemeente Amersfoort overleg gevoerd om te komen tot één platform. In goed overleg is besloten dat de Stichting RUN033 verder gaat met het hardloopplatform run033.nl. Dit betekent dat run033.com met ingang van 1 november alle online activiteiten beëindigd en dat er ook een einde komt aan de door run033.com jaarlijks georganiseerde huldiging van de circuitwinnaars tijdens het Amersfoort Sportgala in november. In de nieuwe situatie stoppen Mik Borsten, Jaap Hengeveld en Martijn Broekman met hun activiteiten en gaat de Stichting RUN033 verder met Run033.nl
Voor meer informatie of een reactie: info@run033.com

Foto: Harry van ‘t Veld