ParkRuns

Sinds 4 december 2016 organiseert de Stichting Marathon Amersfoort iedere eerste zondag van de maand een ParkRun, steeds in een ander park en altijd in samenwerking met een Amersfoortse sportclub of instelling. Het doel van de stichting is alle Amersfoorters in beweging te krijgen door middel van het stimuleren van hardlopen en een bijdrage te leveren aan een gezonde en sportieve keistad. De ParkRuns zijn een groot succes in Engeland waar elke zondag vele Britten van genieten.

De ParkRuns zijn geen onderdeel van het Run033 circuit. Het zijn trainingslopen om hard te lopen, te joggen, of te wandelen en na afloop af te sluiten met een gezellig samenzijn in het clubhuis van de participerende sportvereniging.

Meer informatie over de ParkRuns vind je op de site van de Marathon Amersfoort.